Przepisy o pomocy społecznej

 
Tytuł:Przepisy o pomocy społecznej
Url:https://plus.biurach.pl
Opis: 
 Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), która – w ograniczonym obszarze – jest także obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie odpowiadać musi zasadom realizacji budżetu (oraz planu finansowego w przypadku jednostek budżetowych), a więc reagować specyfice jednostek pomocy społecznej Niewłaściwe zorganizowanie ewidencji księgowej w jednostce może wywoływać wielu nieprawidłowości

 

This template downloaded form free website templates