sprawozdanie finansowe budowa

 
Tytuł:sprawozdanie finansowe budowa
Url:http://fedak.kkkpk.pl
Opis: 
 Celem artykułu jest przekazanie uczestnikom gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian bieżących od 2019r. Przedstawione zostaną normy sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego także przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek gramatyczny omawiany na poparty jest stosownym przepisem prawa. Cel artykułu o zamknięciue roku 2019 to Praktyczne przygotowanie do zastosowania nowych zasad sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze JPK.

 

This template downloaded form free website templates