zamówienia publiczne do jakiej kwoty

 
Tytuł:zamówienia publiczne do jakiej kwoty
Url:http://zamowienia.pkpirr.eu
Opis: 
 Artykuł została napisana jako podsumowanie znajomości praktycznej wspartej solidnymi wskazaniami podstaw prawnych dla poszczególnych interpretacji. Wykorzystano w niej aktualne, dostępne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów również organów orzekających administracji, by jakże najlepiej zgrupować teorię z praktyką. Znaczną część opracowania poświęcono na wzory funkcjonujących w obrocie zamówieniowym dokumentów, pomocnych przy udzielaniu zamówień podprogowych.

 

This template downloaded form free website templates