jakie kwestie reguluje prawo karne

 
Tytuł:jakie kwestie reguluje prawo karne
Url:https://mm.prawoo.pl
Opis: 
 Komentarz do kodeksu karnego przedstawia w sposób wszechstronny dzieło doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz mieści wyjaśnienia do całości przepisów zawartych również w części ogólnej, szczególnej, jakim sposobem i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks poddany Komentarz stanowi wnikliwe i wszechstronne wyrażenie omowne wszystkich zadań w poruszanej tematyce

 

This template downloaded form free website templates