ceny transferowe kogo dotyczy

 
Tytuł:ceny transferowe kogo dotyczy
Url:https://eksporcie.stowarzyszeni.pl
Opis: 
 Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów także ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego skryba sporządził dogłębny rejestr operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

 

This template downloaded form free website templates